Träningverksamheten

Bamsegympa & Idrottsskolan
Status: Träning enligt schema

Parkour
Status: Träningen fortsätter men förläggs utomhus om vädret tillåter från 19 mars

Åtgärder

 • Om möjligt, byt om hemma.
 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Uppmana barnen att tvätta händerna innan och efter träningen.
 • Ta med tvål ifall tvålen i skolans lokaler är slut (gäller både föräldrar och ledare)
 • Parkouren kommer att hållas utomhus ifall vädret tillåter det.

Parkour utomhus
Kom förberedd för utomhus och anpassa till inomhus ifall vi tränar inne.

 • Samling utanför ingången.
 • Klädsel utomhus: Bekväma kläder efter väder och skor med bra grepp (joggingskor fungerar).

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi har gjort en riskbedömning och ställer i nuläget inte in några träningar men skulle detta ändras/rekommenderas framöver så kommer vi att göra det och meddela er genom att uppdatera denna sida samt per epost och sms. Nedan kan du läsa mer om riksbedömningen.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har rekommenderat föreningar att göra en riskbedömning baserat på den mall som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att avgöra ifall träningen skall ställas in eller ej.

Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan eller inte. Vi och Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap. Vi har gjort nedan bedömning.

Hur ska föreningar tänka kring träningsverksamhet?

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I dagsläget är det dock svårt att ge generella rekommendationer kring i vilken form och omfattning man ska bedriva träningsverksamhet. Den bästa rekommendationen vi kan ge är att ni gör en riskbedömning av er verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning.

Vi vill förtydliga följande

 1. Alla som uppvisar symptom på hosta, feber och även andra förkylningssyndrom ska inte besöka anläggningen utan stanna hemma.
 2. Föräldrar till barn som tränar bör välja att inte skicka barnen på träningen om man känner en mycket stor oro för sitt barn kopplat till barnets träning under rådande omständigheter.
 3. Personer som befinner sig i riskgruppen rekommenderas att inte besöka lokalerna men det är ett beslut som ytterst måste tas av den enskilde.
 4. Vi vill påminna alla om vikten av god handhygien och att regelbundet tvätta händerna. Se filmen på svenska eller engelska om god handhygien.

 • Hur smittar viruset?
  I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.
 • Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?
  Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är vanligtvis 2–14 dagar, enligt WHO.


5 råd till alla länets invånare

Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.


gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården (Länk).

De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa.

Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.

Syftet med självskattningen är att ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar.

Använd inte denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Självskattningen leder inte till direktkontakt med vårdgivare.

Inga svar sparas i tjänsten utan raderas när du stänger sidan.

Framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Medicinskt ansvarig: Patrik Söderberg Chefläkare prehospital vård Senast uppdaterad 2020-03-18.


X