Om en elev är sjuk ska den inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Skulle Stockholm Stad/Huddinge kommun stänga idrottshallarna så kommer vi att pausa terminen. Skulle terminen pausas så länge att vi inte kan genomföra hela terminen innan sommaren kommer vi reducera antalet tillfällen och priset därefter.

X
X