Mer rörelse åt de unga!

Idag ser vi allt fler unga som är fastklistrade framför skärmen och som helt på automatik tar fram någon social app istället för att ses på riktigt. Skärmtiden och stillasittandet ökar för varje dag som går och barn rör sig inte längre på samma sätt som förut. När jag var mindre var det enda man gjorde att ta cykeln och knacka på hos grannen för att sedan lira bandy på vändplanen. Vad hände med det?

Statistiken ovan är en del av World Internet Project, ett internationellt projekt som följer internets spridning och användning runt om i världen där ca 3088 vuxna deltagit i undersökningen. Vart är vi påväg?

“För att bygga upp en bra hälsa så innebär att göra det som är det bästa för hälsan redan från starten i människors liv.

Hos oss på Stockholms Barnidrottsförening är ovanstående citat väldigt relevant. Att redan från tidig ålder ge barn en positiv relation till rörelse är vår grundtanke. Det förklaras väl i vår text om de aktiviteter vi erbjuder –
“Att ha kul, i lek och rörelse tillsammans med kompisar, att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta – det är Bamsegympa! ” – Vårt mål är att barnen har roligt samtidigt som att välmåendet ökar.

“I tidigt stadie utvecklas kroppen något enormt och påverkar hälsan till max. Detta är också en tid där negativa livsmönster kan få katastrofala följer och tvärtom.”

Detta är ord från WHOs (World Health Organisation) Generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han menar på att vi måste hjälpa de unga att bygga en bra aktiv grund för framtiden. Hjälper vi dem att röra på sig mer under tidig ålder så kommer det längre fram få positiva resultat. Utan denna grund ökar risken för sjukdomar och förkortat liv säger Dr. Tedros.

Idag ser vi tydligt att ohälsa och dåliga fysiska vanor skapar väldigt negativa följder och är orsaken till över 5 miljoner dödsfall runt omkring i världen. Genom att öka fysisk aktivitet, ändra på dåliga vanor och bidra med förbättrade sömnvanor i ett tidigt stadie av våra liv skapar vi positiva och hälsosamma vanor som håller livet ut.

“Vad vi verkligen borde göra är att få tillbaka lekkänslan för de unga.”

Stockholms Barnidrottsförening

Källor:
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more?fbclid=IwAR3UYYmVkWfQXboBA5O6XByVBoGrKBy_qIqSVbDRmkj-uqitSrJfDpq8jjM

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/barn-och-ungdom/ungdomsbarometern-2016—riksidrottsforbundet.pdf

https://2017.svenskarnaochinternet.se/barn-och-internet/?fbclid=IwAR2MVjBVGj9w5jIsArvSabkfwiEnFRMvCbgymR6dbXECay4UBEpfi7nfNH8X
X