Vi bygger om på hemsidan och arbetar med att ta fram en “min sida”. Har du frågor är du välkommen att mejla oss.

Styrelsen består av:
Ordförande: Giti Akbarieh
Kassör: Tomas Wall
Sekreterare: Donny Graben
Vi nås på styrelsen@stockholmsbif.se

[20xx-mm-dd]

Kallelse till årsmötet 

Från: Styrelsen
Till: Alla medlemmar i Stockholms Barnidrottsförening
När: 27 feb 15:00 – 2022
Plats: Karlbergsvägen 49

Styrelsen i Stockholms Barnidrottsförening inbjuder till årsmöte söndagen den 27 feb 15:00.
Verksamhetsplan, Balans och resultatrapport, Budget, revisionsberättelse och ekonomisk berättelse finns att hämta på Karlbergsvägen 49 från 10 feb.

Vi behöver din anmälan senast 23 feb.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Ordförande: Giti Akbarieh
Kassör: Erik Åström
Sekreterare: Tomas Wall

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att främja rörelseglädje och att alla skall lyckas och finna glädje med idrott på sin nivå. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
För att delta i föreningens verksamhet måste man vara eller bli medlem. Barn under 7 år är undantagna denna regel.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem har även rätt att delta på föreningens årsmöte.
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

Medlemskap beviljas vid erlagt medlemsavgift. Avgiften kan erläggas separat eller i samband med registrering till föreningens aktiviteter. Medlemskapet kostar 150 kr. Ansökan för att bli medlem görs antingen genom registrering till en av föreningens planerade verksamheter eller genom e-post till kansliet.