Vi tror att fysisk aktivitet under barndomen har positiva effekter på barnens koncentration- och inlärningsförmåga, deras tillväxt, samt deras hälsa genom ökad självuppfattning och självkänsla.

Genom lekar, hinderbanor och moment från olika idrotter stimulerar vi samspelet mellan hjärna->nerv->muskel och hjälper barnen att utveckla sin koordination, rytm, och balans. Målet är att automatisera motorikens hörnstenar, rulla, balansera, springa, hoppa, klättra, kasta och fånga. En automatiserad grovmotorik är en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig på annat.

Vi tror även att rörelseträning i grupp ger barnen social träning där de lär sig att lyssna, samarbeta och anpassa sig till gemensamma regler.

/Tränarna

Stockholms Barnidrottsförening

Svensk Gymnastik uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur vi är mot varandra inom Svensk Gymnastik. För enkelhets skull talar vi om “utövaren”, men koden gäller givetvis alla inom Svensk Gymnastik: Utövare, tränare/ledare, domare, organisationsledare, föräldrar, förtroendevalda, uppdragstagare, förening och förbund.

Gemenskap

Gemenskap

Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.

Utveckling

Utveckling

Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

Förebilder

Förebilder

Vi alla skall föregå med gott exempel och vara goda förebilder.

Integritet

Integritet

Vi respekterar utövarnas personliga integritet.

Hälsa

Hälsa

Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet samt hälsa och välmående i samband med aktiviteterna.

Medlemsskap

För att delta i föreningens verksamhet måste man vara eller bli medlem. Barn under 7 år är undantagna denna regel.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem har även rätt att delta på föreningens årsmöte.
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

Medlemskap beviljas vid erlagt medlemsavgift. Avgiften kan erläggas separat eller i samband med registrering till föreningens aktiviteter. Medlemskapet kostar 150 kr. Ansökan för att bli medlem görs antingen genom registrering till en av föreningens planerade verksamheter eller genom e-post till kansliet.

Ett stort tack till