Unmute

Vi är en ideell förening som startades 2007.

Vi tror att fysisk aktivitet under barndomen har positiva effekter på barnens koncentration- och inlärningsförmåga, deras tillväxt, samt deras hälsa genom ökad självuppfattning och självkänsla.

Genom lekar, hinderbanor och moment från olika idrotter stimulerar vi samspelet mellan hjärna->nerv->muskel och hjälper barnen att utveckla sin koordination, rytm, och balans. Målet är att automatisera motorikens hörnstenar, rulla, balansera, springa, hoppa, klättra, kasta och fånga. En automatiserad grovmotorik är en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig på annat.

Vi tror även att rörelseträning i grupp ger barnen social träning där de lär sig att lyssna, samarbeta och anpassa sig till gemensamma regler.

/Tränarna

Stockholms Barnidrottsförening

X