Läs villkoren

Anmälan

En anmälan är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Prova på

Vi har gratis prova på lektioner inför terminen. När den väl har satt igång öppnar vi inte upp för de som vill testa, utan hänvisar till nästa omgång prova på lektioner inför nästa termin. Annars skulle vi jämt ha nya barn som testar och då blir det rätt stökigt för de som går. Vänligen respektera det. Det är alltså inte okej att ta med sina barn till en lektion och fråga läraren på plats om de kan vara med. Gör man det kostar lektionen 350 kr och sen kan vi se om det finns platser kvar på terminen. Undantag görs endast av kansliet i förskott.

Anmälningsprocess

Målsman skickar in en anmälan som bekräftas automatiskt via oss med registrerade uppgifter samt via Payson/Stripe gällande erlagd avgift. Inför terminsstart mejlar/sms:ar vi vilken tid/plats vi kan erbjuda och ni har då 3 alternativ.

  1. Alternativ 1 – Ni är nöjda med tid och plats. Har ni betalat hela avgiften så behöver ni inte göra något mer utan är välkomna. Har ni inte betalat gör ni det inom utsatt tid enligt instruktion.
  2. Alternativ 2 – Ni vill byta tid eller plats. Enklast är då att ni mejlar oss om nya önskemål på info@stockholmsbif.se
  3. Alternativ 3 – Ni har ångrat er. Det är helt okej att ångra sig, men det måste meddelas senast 7 dagar innan terminsstart för att inte bli betalningsskyldig eller för att erhålla återbetalning.

Betalning

Betalning sker via Payson eller Stripe som erbjuder olika betallösningar. Skulle man inte kunna använda sig av deras betallösningar erbjuds man att betala till vårt Bankgiro: 5516-0295 eller via mobilen till Swishnummer: 1233045283.

Att inte betala räknas inte som avbokning, däremot förbehåller vi oss rätten att avboka ifall vi inte erhållit betalningen i tid.

Försäkring

Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning

Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@stockholmsbif.se Avbokning ska göras senast 7 dagar innan terminsstart. Vid avbokning återbetalas full avgift. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida

Skulle vi inte få tillräckligt många anmälningar så att vi kan starta en grupp betalas hela avgiften tillbaka. Vi står inte för mellanskillnaden till en motsvarande kurs i någon annans regi.

Inställd lektion

Om en tränare är sjuk och vi inte lyckas hitta en ersättare kommer vi ställa in den lektionen och kompensera genom att förlänga terminen med en extralektion. Någon annan ersättning utgår ej. Den inställda lektionen meddelas per mejl.

Fotografering och film

Under terminen kan det ske fotografering eller filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Tränaren informerar innan och vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det direkt till tränaren.

Medlemskap

Deltagare över 7 år måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 150kr/år. Ickemedlemmar får 150kr i rabatt på deltagaravgiften.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Läs villkoren

Anmälan

En anmälan är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Betalning

Betalning sker via Payson eller Stripe som erbjuder olika betallösningar.

Försäkring

Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning

Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@stockholmsbif.se. Vid avbokning senast 30 dagar innan start sker full återbetalning. Därefter återbetalas avgiften endast om man köpt avbokningsskydd och avbokar senast 48h innan start. Kostnaden för avbokningsskyddet återbetalas ej. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida

Vi är beroende av att idrottsförvaltningen beviljar vår ansökan om att hyra nödvändiga lokaler. Skulle en hall behöva renoveras eller om idrottsförvaltningen av andra orsaker inte ger oss tillträde så kommer vi göra en bedömning om lägret går att genomföra ändå eller om vi ställer in. Vi betalar såklart tillbaka hela avgiften om vi tvingas ställa in en vecka. Vi står inte för några andra kostnader (som till exempel mellanskillnaden för ett dyrare läger) i samband med avbokningen.

Skulle vi få in mindre än 50 anmälningar till en vecka, mindre än 15 anmälningar till en inriktning eller av annan anledning inte kunna genomföra lägret som planerat förbehåller vi oss rätten att avboka och återbetala full avgift. Vi står inte för några andra kostnader (som till exempel mellanskillnaden för ett dyrare läger) i samband med avbokningen.

Fotografering och film

Under lägerveckorna sker fotografering och filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det under önskemål vid anmälan samt även direkt till huvudansvarig på plats.

Medlemskap

Deltagare över 7 år måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 150kr/år. Ickemedlemmar får 150kr i rabatt på deltagaravgiften.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är att idrottsförvaltningen avbokar erhållna lokaler, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Läs villkoren

Anmälan

En anmälan till Bamseloppet är bindande.

Betalning

Betalning sker via Payson eller Stripe.

Försäkring

Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning

Loppet arrangeras till förmån för välgörenhet och är en insamling. Därför går det inte att avboka platsen och få tillbaka avgiften.

Avbokning från vår sida

Skulle vi inte kunna genomföra loppet ställs insamlingen in och alla får tillbaka hela avgiften.

Fotografering och film

Under dagen sker fotografering och filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man fotografen.

Medlemskap

Loppet är öppet för alla, medlemskap krävs ej.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är att idrottsförvaltningen avbokar erhållna lokaler, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Läs villkoren

Anmälan

Anmälan är bindande. Man får endast anmäla samma barn till ett pass för respektive verksamhet. Vårt system kan inte automatiskt begränsa flera anmälningar men vi placerar ert barn endast enligt första anmälan.
Vill man byta tid avbokar man och bokar på nytt den tid man vill ha.

Avgift

Pris vid närvaro är 0kr (gratis)
Pris vid frånvaro är 100kr.

Betalning

Vid utebliven närvaro ombeds man att betala in till vårt Bankgiro: 5516-0295, Swishnummer: 1233045283 eller Payson (Bank/kort/sms betalning)

Avbokning

Avbokning sker genom att följa instruktionerna i mejlet eller på anmälningssidan för prova på lektionerna.

Avbokning från vår sida

Vid för få anmälda barn eller sjuk tränare förbehåller vi oss rätten att avboka en prova på lektion. E-post skickas till den registrerade mejladressen.

Återbetalning

Ej aktuellt då det inte kostar att delta.

För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi behöver ibland (liksom alla andra föreningar) dela med oss av dessa i olika sammanhang och beroende på ålder.

Då vi inte får bidrag för elever under 7 år så behöver vi inte redovisa den verksamheten på samma sätt och delar således aldrig med oss av dessa uppgifter.

Exempel för barn över 7 år:

  • Stockholm Stad eller Riksidrottsförbundet kan begära ut närvarolappar, i dessa står bland annat namn och personnummer men inte adress, telnr eller e-post.
  • Pensum/Länsförsäkringar kan begära namn och personnummer på alla barn i parkourverksamheten de gånger vi köper en extraförsäkring som är personlig. (Obs: ej under prova på lektionerna).
  • Riksidrottsförbundet har numera krav på att LOK-stödet ska redovisas digitalt och för att följa det använder vi oss av ett system som heter SportAdmin.

I övrigt så delar vi självklart aldrig med oss av era uppgifter till någon annan part under några omständigheter – någonsin.

terminsklasser