Terminskurser

Läs villkoren för respektive kurs. Är du osäker på vilken du ska läsa för vilken verksamhet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Anmälan

En anmälan till Bamsegympa & Idrottsskolan eller Familjegympa är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Prova på

Vi har gratis prova på lektioner inför terminen. När den väl har satt igång öppnar vi inte upp för de som vill testa, utan hänvisar till nästa omgång prova på lektioner inför nästa termin. Annars skulle vi jämt ha nya barn som testar och då blir det rätt stökigt för de som går. Vänligen respektera det. Det är alltså inte okej att ta med sina barn till en lektion och fråga läraren på plats om de kan vara med. Gör man det kostar  lektionen 350kr och sen kan vi se om det finns platser kvar på terminen. Undantag för detta görs endast av kansliet i förskott.

Anmälningsprocess vid full betalning

Målsman skickar in en anmälan som bekräftas automatiskt via oss med registrerade uppgifter via Payson gällande terminsavgiften. Inför terminsstart mejlar/sms:ar vi vilken tid/plats vi kan erbjuda och ni har då 3 alternativ.

  1. Alternativ 1 – Ni är nöjda med tid och plats. Ni behöver inte göra något mer utan är välkomna.
  2. Alternativ 2 – Ni vill byta tid eller plats. Enklast är då att ni mejlar oss om nya önskemål på info@stockholmsbif.se
  3. Alternativ 3 – Ni har ångrat er. Det är helt okej att ångra sig, men det måste meddelas senast 7 dagar innan terminsstart för att erhålla återbetalning.

Anmälningsprocess vid intresseanmälan

Samma som ovan med undantag av att ni vid punkt 3 alternativ 1 måste betala inom en viss tid för att behålla platsen, annars avbokas ni automatiskt. Avgiften för intresseanmälan (10kr) återbetalas ej.

Betalning

Betalning sker via Payson som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Payson för att betala. Skulle man inte kunna använda sig av Paysons betallösningar erbjuds man att betala till vårt Bankgiro: 5516-0295 eller via mobilen till Swishnummer: 1233045283.

Att inte betala räknas inte som avbokning, däremot förbehåller vi oss rätten att avboka ifall vi inte erhållit betalningen i tid.

Försäkring

Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget Pensum. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning

Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@stockholmsbif.se Avbokning ska göras senast 7 dagar innan terminsstart. Vid avbokning återbetalas full avgift. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida

Skulle vi inte få tillräckligt många anmälningar så att vi kan starta en grupp betalas hela avgiften tillbaka. Vi står inte för mellanskillnaden till en motsvarande kurs i någon annans regi.

Inställd lektion

Om en tränare är sjuk och vi inte lyckas hitta en ersättare kommer vi ställa in den lektionen och kompensera genom att förlänga terminen med en extralektion. Någon annan ersättning utgår ej. Den inställda lektionen meddelas per mejl.

Fotografering och film

Under terminen kan det ske fotografering eller filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Tränaren informerar innan och vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det direkt till tränaren.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Anmälan

En anmälan till parkour är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Prova på

Vi har gratis prova på lektioner inför terminen. När den väl har satt igång öppnar vi inte upp för de som vill testa, utan hänvisar till nästa omgång prova på lektioner inför nästa termin. Annars skulle vi jämt ha nya barn som testar och då blir det rätt stökigt för de som går. Vänligen respektera det. Det är alltså inte okej att ta med sina barn till en lektion och fråga läraren på plats om de kan vara med. Gör man det kostar  lektionen 350kr och sen kan vi se om det finns platser kvar på terminen. Undantag för detta görs endast av kansliet i förskott.

Anmälningsprocess vid full betalning

Målsman skickar in en anmälan som bekräftas automatiskt via oss med registrerade uppgifter. Något ytterligare behövs inte.

Anmälningsprocess vid intresseanmälan (10kr)

Vi återkopplar inför terminsstart och om vi kan erbjuda den tiden som valts betalar ni in avgiften inom 24h. Det här alternativet används när det är långt kvar tills terminsstart där vi på förhand inte vet antal lediga platser.

Betalning

Betalning sker via Payson som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Payson för att betala. Det går även att betala till vårt Bankgiro: 5516-0295 eller via mobilen till Swishnummer: 1233045283 om man har gjort en intresseanmälan och betalt 10kr genom Payson. Kontakta oss om ni vill anmäla men inte lyckas genomföra betalningen så hjälper vi till.

Försäkring

Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning

Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@stockholmsbif.se Avbokning ska göras senast 7 dagar innan terminsstart. Vid avbokning återbetalas full avgift. Vi bekräftar alla avhopp. Om man är anmäld till en prova på lektion kan man avboka inom 24h från att ha deltagit på lektionen.

Avbokning från vår sida

Skulle vi inte få tillräckligt många anmälningar så att vi kan starta en grupp, eller om andra förutsättningar ändras (t.ex. att lokalerna avbokas av idrottsförvaltningen och vi inte har någonstans att vara) så betalas hela avgiften tillbaka. Vi står inte för mellanskillnaden till en motsvarande kurs i någon annans regi.

Inställd lektion

Om en tränare är sjuk och vi inte lyckas hitta en ersättare kommer vi ställa in den lektionen och kompensera genom att förlänga terminen med en extralektion. Någon annan ersättning utgår ej. Den inställda lektionen meddelas per mejl.

Fotografering och film

Under terminen kan det ske fotografering eller filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Tränaren informerar innan och vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det direkt till tränaren.

Medlemskap

Deltagare över 7 år måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 150 kr/år. Ej medlemmar får 150kr i rabatt på deltagaravgiften.

Okontrollerbar händelse

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Gratis prova på lektioner

Dessa villkor gäller för anmälningar från denna sida
https://stockholmsbif.se/anmalan/provapa/provapa.php

Anmälan
Anmälan är bindande.

Man får endast anmäla samma barn till ett pass för respektive verksamhet. Vårt system kan inte automatiskt begränsa flera anmälningar men vi placerar ert barn endast enligt första anmälan.

Vill man byta tid avbokar man och bokar på nytt den tid man vill ha.

Pris
Pris vid närvaro är 0kr (gratis)
Pris vid frånvaro är 100kr.

Betalning
Vid utebliven närvaro ombeds man att betala in till vårt Bankgiro: 5516-0295, Swishnummer: 1233045283 eller Payson (Bank/kort/sms betalning)

Avbokning
Avbokning sker genom att följa instruktionerna i mejlet eller på anmälningssidan.

Avbokning från vår sida
Vid för få anmälda barn eller sjuk tränare förbehåller vi oss rätten att avboka en prova på lektion. E-post skickas till den registrerade mejladressen.

Återbetalning
Återbetalning sker aldrig.

Läger

Dessa villkor gäller för anmälningar till våra läger

Anmälan
En anmälan till Stockholm Sportcamp är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Betalning
Betalning sker via Payson som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Payson för att betala.

Försäkring
Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget Pensum. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning
Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@stockholmsbif.se. Vid avbokning senast 30/4 sker full återbetalning. Därefter återbetalas avgiften endast om man köpt avbokningsskydd och avbokar senast 48h innan start. Kostnaden för avbokningsskyddet återbetalas ej. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida
Vi är beroende av att idrottsförvaltningen beviljar vår ansökan om att hyra nödvändiga lokaler. Skulle en hall behöva renoveras eller om idrottsförvaltningen av andra orsaker inte ger oss tillträde så kommer vi göra en bedömning om lägret går att genomföra ändå eller om vi ställer in. Vi betalar såklart tillbaka hela avgiften om vi tvingas ställa in en vecka. Vi står inte för några andra kostnader (som till exempel mellanskillnaden för ett dyrare läger) i samband med avbokningen.

Skulle vi få in mindre än 50 anmälningar till en vecka, mindre än 15 anmälningar till en inriktning eller av annan anledning inte kunna genomföra lägret som planerat förbehåller vi oss rätten att avboka och återbetala full avgift. Vi står inte för några andra kostnader (som till exempel mellanskillnaden för ett dyrare läger) i samband med avbokningen.

Fotografering och film
Under lägerveckorna sker fotografering och filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det under önskemål vid anmälan samt även direkt till huvudansvarig på plats.

Medlemsskap
Deltagare över 7 år måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 150kr/år. Ickemedlemmar får 150kr i rabatt på deltagaravgiften.

Okontrollerbar händelse
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är att idrottsförvaltningen avbokar erhållna lokaler, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Anmälan
En anmälan till våra läger är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Betalning
Betalning sker via Payson som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Payson för att betala.

Försäkring
Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget Pensum. Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning
Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@stockholmsbif.se. Vid avbokning senast 30 dagar innan start sker full återbetalning. Därefter återbetalas avgiften endast om man köpt avbokningsskydd och avbokar senast 48h innan start. Kostnaden för avbokningsskyddet återbetalas ej. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida
Skulle vi få in mindre än 25 anmälningar till en vecka, mindre än 10 anmälningar till en inriktning eller av annan anledning inte kunna genomföra lägret som planerat förbehåller vi oss rätten att avboka och återbetala full avgift. Vi står inte för några andra kostnader (som till exempel mellanskillnaden för ett dyrare läger) i samband med avbokningen.

Fotografering och film
Under lägerveckorna sker fotografering och filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det under önskemål vid anmälan samt även direkt till huvudansvarig på plats.

Medlemsskap
Deltagare över 7 år måste vara eller bli medlemmar för att delta. Medlemsavgiften är 150kr/år. Ickemedlemmar får 150kr i rabatt på deltagaravgiften.

Okontrollerbar händelse
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är att idrottsförvaltningen avbokar erhållna lokaler, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

Bamseloppet

Dessa villkor gäller för anmälningar till Bamseloppet

Anmälan
En anmälan till Bamseloppet är bindande.

Betalning
Betalning sker via Payson som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Payson för att betala.

Försäkring
Alla barn är givetvis försäkrade hos oss.
 Barnens värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning
Loppet arrangeras till förmån för välgörenhet och är en insamling. Därför går det inte att avboka platsen och få tillbaka avgiften.

Avbokning från vår sida
Skulle vi inte kunna genomföra loppet ställs insamlingen in och alla får tillbaka hela avgiften.

Fotografering och film
Under dagen sker fotografering och filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man fotografen.

Medlemsskap
Loppet är öppet för alla, medlemsskap krävs ej.

Okontrollerbar händelse
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är att idrottsförvaltningen avbokar erhållna lokaler, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.

X
X